publisher: Geert van Ieperen

  • De Nieuwe Generatie

    Plots zijn alle ‘New Generatie’ robots weg, en ligt de globale communicatie plat. Een verwarrend verhaal, waarbij diverse facties robots het verhaal onduidelijk maken.