Het kleed van Edessa

Het kleed van Edessa
Wigbold is een horige jongeling en wordt de nieuwe knecht van Fritsman de smid. Wigbold is nieuwsgierig, geen goede eigenschap voor een horige. Hij krijgt grote problemen en alleen door toeval ontloopt hij een afschuwelijke doodstraf. Het lot brengt hem in het samengestelde leger van Godfried van Bouillon, dat in het jaar 1095 ter kruisvaart trekt. Hij bezit de belangrijke vaardigheden van een smid die hard nodig zijn in een groot, maar slecht bewapend leger.…

Een jongeman, Wigbold, is horige en wordt de nieuwe leerling van de smid. Hij is nieuwsgierig en dat brengt hem in de problemen. Hij ontloopt de doodstraf en het lot brengt hem in het Kruisleger van Godfried van Bouillion.