VN-verdrag nog onvoldoende nageleefd

De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Dat blijkt uit een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is ruim een jaar geleden in werking getreden en het College ziet toe op de naleving hiervan. De terreinen waar het College de meeste problemen signaleert zijn arbeid, zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs.

Driekwart van de respondenten ondervindt obstakels op het gebied van arbeid, met name rondom de toegang tot werk. Ook is er een tekort aan geschikte woningen voor mensen met een beperking. Een kwart van de mensen geeft aan problemen te hebben met de toegankelijkheid van de openbare ruimtes en gebouwen. Collegevoorzitter Adriana van Dooijeweert overhandigt vandaag het rapport met aanbevelingen aan minister Hugo de Jong van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ook mensen met assistentiehonden merken nog steeds dat het VN-verdrag onvoldoende bekend is, wat nog steeds tot toegangsweigering leidt.

Lees verder

Ondanks wet mag assistentiehond vaak niet naar binnen

“Ja kom nou, ik ben 47 jaar, ik ga toch niet aan iemands arm een apotheek inwandelen? ” Dat zegt Sidney Tetelepta als hem de mogelijkheid wordt voorgelegd dat hij zijn zwarte labrador Bas even buiten kan parkeren terwijl hij in de apotheek zijn medicijnen ophaalt. Want dat overkwam hem: de apotheker wilde hem niet toelaten.

En dat mag dus niet (meer) sinds het VN-verdrag vorig jaar inging. Vanaf dat moment moeten ook particuliere instanties assistentiehonden toelaten. Dit jaar kwamen er al bijna 200 klachten binnen over toegangsweigering bij de Stichting Gebruikers Assistentiehonden. Deze klachten zijn voornamelijk weigeringen in restaurants, maar ook supermarkten, dierentuinen etc. komen voor. Zo heeft de stichting zich onlangs nog ingezet voor een proef in Artis. Daaruit bleek dat de dieren er niet overdreven gestressed van worden. Artis heet na deze proef assistentiehonden welkom. Een andere dierentuin [1] nog steeds niet.

Lees verder bij Trouw

  1. [1]Blijdorp

(Eigenaar)geleidehond vaak niet welkom, of na bijbetalen

NPO1 Radio 1 bericht

Mensen met een geleidehond worden nog regelmatig geweigerd in hotels. Ook blijkt er onduidelijkheid te zijn bij hotels of een geleidehond nu welkom is of niet. Hotels zijn daarmee in strijd met het VN-verdrag inzake rechten voor mensen met een handicap dat sinds 2016 in Nederland van kracht is.

Ferry Molenaar is blind en heeft een geleidehond. Hij studeert Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor zijn stage in Hilversum moet hij regelmatig heel vroeg in de Mediastad zijn dus besloot zijn stagebegeleider een kamer te boeken in het Tulip Inn hotel in Hilversum. Molenaar werd met zijn hond geweigerd. “Honden mogen er niet in, ook geen geleidehond. Toen heeft mijn baas nog een keer gebeld, want het was voor mijn werk en weer werd ik bot geweigerd.”

(link door mij toegevoegd)

Assistentiehond moet welkom zijn in eetzaal

Van site Mensenrechten.nl:

Een hond in de ontbijtzaal van een hotel is misschien een vreemde gewaarwording. Toch zal dit steeds vaker voorkomen. Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-Verdrag handicap. Volgens dit verdrag moet niet alleen het gebouw waarin een hotel zit toegankelijk zijn. Ook moet iemand met een assistentiehond gebruik kunnen maken van het ontbijt. Helaas is dit nog niet voor alle ondernemers duidelijk. Zo oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat een hotel een vrouw discrimineerde door haar niet met haar assistentiehond in de ontbijtzaal te laten.

Lees het oordeel en een samenvatting

1 2