Plenair debat Eerste Kamer Over ratificatie VN-verdrag voor mensen met een beperking

Dinsdag 12 april 2016, plenaire vergadering
Samen met mijn baasje en andere hulphonden, ga ik daar naar toe. 
Duimen jullie dat het gaat lukken,  want die staat al 10 jaar op de planning.

Aanvang: 15:00 uur
Agenda

15.00 – 16.35 uur Eerste termijn Kamer
Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))
Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990)
16.35 – 17.05 uur Pauze
17.05 – 19.05 uur Antwoord regering en re- en dupliek
Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))
Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990)
19.05 – 20.00 uur Dinerpauze
20.00 – 23.05 uur Antwoord regering en re- en dupliek
Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34.373)
Deze agenda kan nog gewijzigd worden, de tijden zijn indicatief.

Open brief aan Voorzitter Eerste Kamer

De voorzitter van de Eerste Kamer

Der Staten-Generaal

Binnenhof 22

2513 AA Den Haag
Capelle aan den IJssel, 28 januari 2016

Geachte voorzitter,

Stichting Gebruikers Assistentiehonden is de enige en onafhankelijke belangenorganisatie in Nederland die opkomt voor mensen die afhankelijk zijn van een assistentiehond.

De Stichting en de gebruikers van assistentiehonden zijn bij de behandeling van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap tot vier maal toe aanwezig geweest om de beschouwingen en beraadslagingen bij te wonen. Wij, de stichting, vinden het belangrijk dat de openbare behandelingen in de Eerste Kamer van het bovengenoemde VN-verdrag door ons en onze achterban kunnen worden bijgewoond. Echter geeft dit grote problemen omdat het gebouw van de Eerste Kamer voor mensen met een rolstoel, met een assistentiehond of beide niet of nauwelijks geschikt is om toegang te kunnen verkrijgen tot de publieke tribune.

Eén en ander heeft te maken met het ontbreken van een lift voor onder andere de rolstoelers, het ontbreken van ruimte om de assistentiehonden af te laten liggen, gebrekkigheid van de trap om naar de publieke tribune te komen en het is te donker om een eventueel aanwezige gebarentolk te kunnen volgen.

In de beraadslagingen van Tweede Kamer is de norm toegankelijkheid voor beperkten aangenomen, wat betekent dat de toegankelijkheid voor beperkten op zijn minst voldoende dient te worden gewaarborgd. Wij zijn de mening toegedaan dat hiervan, wat betreft het gebouw van de eerste kamer, geen sprake is als het gaat om het aankomende debat over de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Onze stichting verzoekt u vriendelijk, doch dringend, zodanig te voorzien dat de mensen met een beperking, al dan niet met een assistentiehond of ander hulpmiddel, het debat op de publieke tribune op een goede wijze kunnen bijwonen. Onze stichting stelt als suggestie voor om het debat bij uitzondering, gelet op de belangen van onze achterban, te houden in het gebouw van de Tweede Kamer, dat voldoende voorzieningen kent om onze groep op de benodigde wijze te faciliteren.

Wij zijn bereid om dit verzoek toe te lichten en zien uw actie gaarne tegemoet.

1 12 13 14 15