VN-verdrag nog onvoldoende nageleefd

De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Dat blijkt uit een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is ruim een jaar geleden in werking getreden en het College ziet toe op de naleving hiervan. De terreinen waar het College de meeste problemen signaleert zijn arbeid, zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs.

Driekwart van de respondenten ondervindt obstakels op het gebied van arbeid, met name rondom de toegang tot werk. Ook is er een tekort aan geschikte woningen voor mensen met een beperking. Een kwart van de mensen geeft aan problemen te hebben met de toegankelijkheid van de openbare ruimtes en gebouwen. Collegevoorzitter Adriana van Dooijeweert overhandigt vandaag het rapport met aanbevelingen aan minister Hugo de Jong van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ook mensen met assistentiehonden merken nog steeds dat het VN-verdrag onvoldoende bekend is, wat nog steeds tot toegangsweigering leidt.

Lees verder

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *