Ter Info: APV Albrandswaard

Deze post ter informatie over de APV van de Gemeente Albrandswaard, met betrekking tot hulphonden.

Algemene plaatselijke verordening 2010

Bron: Centrale Overheid APV Albrandswaard

Artikel 2.57 Loslopende honden

 • Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;
  • b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
  • c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
 • Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.

 • De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voorzover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of als een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 2.58 Verontreiniging door honden, paarden en pony’s

 • De eigenaar of houder van een hond, paard of pony’s is verplicht ervoor te zorgen dat die hond, paard of pony, indien deze zich op een openbare plaats bevindt, zich niet van uitwerpselen ontdoet.

 • Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing:

  • a. op door het college aangewezen plaatsen
  • b. indien de eigenaar of houder van de hond, paard of pony ervoor zorgt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.
 • De eigenaar of houder van een hond, paard of pony’s is verplicht, indien hij zich op een openbare plaats bevindt, een doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor verwijdering van de uitwerpselen.

 • De eigenaar of houder van een hond, paard of pony, die zich met hond, paard of pony op een openbare plaats bevindt, is verplicht dit hulpmiddel op eerste vordering van een toezichthoudend ambtenaar te laten zien.

De APV laat zich niet uit over opruimplicht voor assistentiehonden.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *