VN-verdrag vanaf vandaag officieel wet

Het heeft lang geduurd, bijna 10 jaar, maar nu is het dan eindelijk zover. Het VN verdrag met betrekking tot mensen met een beperking is vanaf vandaag officieel een wet.

VN-verdrag rechten gehandicapten

In december 2006 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ (officieel: the Convention of Rights of Disabled Persons, CRDP) vastgesteld. Nederland is lid van de VN en onze regering heeft het verdrag ondertekend. Dat is de eerste stap.

Dit heeft heel veel gevolgen voor de ruim 4 miljoen Nederlanders waar het betrekking op heeft. Toch heeft, op een enkele positieve uitzondering na, heel de (landelijke) media er geen aandacht voor.
Dat is jammer, want zo is voor veel Nederlanders nog steeds niet duidelijk wat er nu precies veranderd is, en zullen we voorlopig nog steeds op negatieve en/of afwijzende reacties kunnen rekenen.

Hieronder een filmpje van Hulphond Nederland

Wat houdt de wet precies in? Deze wet geeft gebruikers van een assistentie-hond overal in Nederland toegang tot openbare gebouwen, OV, taxi’s, ziekenhuizen, restaurants, hotels, bar, cafe. Ook in horeca-gelegenheden met open keuken of buffet.

Het verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps die mensen kunnen beperken in het meedoen in de samenleving. Zowel fysieke, psychische, chronische ziekten als verstandelijke beperkingen. Het verdrag beslaat zeer veel terreinen die van belang zijn voor mensen met een handicap, denk aan arbeid, onderwijs, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, cultuur en horeca.

Dat is nogal wat, en daarom kijken wij alleen naar hoe dit uit kan gaan pakken voor hulpassistentiehonden.

Via Facebook:

14 juli 2016, HET IS ZO VER!!!

Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Op 14 juli (vandaag) zal het Verdrag daadwerkelijk in werking treden en zal het College voor de Rechten van de Mens toezicht houden op de implementatie en de naleving van het Verdrag.

Dankzij dit Verdrag mogen assistentiehonden vanaf genoemde datum niet meer worden geweigerd in openbare ruimten. Stichting Gebruikers Assistentiehonden, de belangenorganisatie die opkomt voor mensen die afhankelijk zijn van een assistentiehond, heeft een meldpunt voor toegangsweigeringen van assistentiehonden. (www.stichtingga.nl)

Blindengeleidehonden, hulphonden, signaalhonden, honden voor mensen met PTSS (bijvoorbeeld veteranen) zijn enkele voorbeelden van assistentiehonden. Een beperking van iemand die afhankelijk is van een assistentiehond is niet altijd zichtbaar. Dankzij assistentiehonden kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte participeren in de samenleving en sociale contacten onderhouden.

Openbare ruimten zoals hotels, restaurants, scholen, theaters en winkels moeten vanaf nu toegankelijk worden gemaakt voor personen met een handicap. Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt ook het toelaten van assistentiehonden verstaan. Personen die worden geassisteerd door een assistentiehond mogen dan ook niet meer worden geweigerd in deze ruimten. Nu gebeurt dat vaak nog wel. Weigering van de toegang van een assistentiehond houdt veelal in dat de betrokken persoon eveneens wordt geweigerd.

Zo zijn horecagelegenheden bang dat zij met het toelaten van de honden de hygiëneregels overtreden. De nieuwe Hygiënecode die 1 april jongstleden is ingegaan biedt duidelijkheid: assistentiehonden mogen wel worden toegelaten tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants. Ook taxi’s mogen mensen met een assistentiehond niet weigeren in hun auto’s. Een excuus als allergie mag geen reden zijn om een persoon met assistentiehond niet mee te nemen.

Het weigeren van een assistentiehond valt onder strafbare discriminatie. Van geval tot geval zal de rechter volgende maand beoordelen of het weigeren van een assistentiehond onder delictsomschrijving uit artikel 429quater lid 2 uit het Wetboek van Strafrecht valt. In dit artikel is discriminatie wegens handicap strafbaar gesteld. Staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een brief aan de Tweede Kamer wel laten weten dat een veroordeling op grond van het Wetboek van Strafrecht het sluitstuk van de handhaving is. Daarmee bedoelt hij dat er eerst andere vormen van handhaving worden ingezet alvorens een weigeraar op grond van het strafrecht wordt aangeklaagd en (mogelijk) veroordeeld.

Een toegangsweigering of weigering in een taxi kan gemeld worden bij Stichting Gebruikers Assistentiehonden, op website www.stichtingga.nl , of via e-mail stichting@gebruikersassistentiehonden.nl . De stichting zal er alles aan doen om een oplossing te vinden.

(quotes: www.nvn.nl/)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *