Dinsdag meer duidelijkheid assistentiehonden?

Aanstaande dinsdag is er een plenaire debat in de Eerste Kamer over de ratificeren van het VN verdrag voor mensen met een beperking uit 2006. Hierin zal ook de term assistentiehond worden gebezigd. Wij hopen dat dit verdrag nu daadwerkelijk geratificeerd gaat worden,  zodat het duidelijk wordt wat hun status gaat worden.

Onderstaand blogspot door een raadslid van het CDA Gouda .

Assistentiehonden en andere honden….. meer duidelijk vanaf dinsdag?

Mag een mevrouw met een assistentiehond wel of niet een gebouw in dat van de gemeente is? Daar gingen de vragen over die ik afgelopen week stelde aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) naar aanleiding van een situatie in het stadhuis op de Markt waar de Goudse Post over schreef. Vanaf dinsdag kan het weleens zo zijn, dat er meer duidelijk wordt voor iedereen. De Eerste Kamer buigt zich dan over de goedkeuring van het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat ook van invloed is op Gouda.
Want hoe zit het eigenlijk als het gaat om assistentie ‘versus’ andere honden? En hoe zit het dan bijvoorbeeld met de toegankelijkheid van het Huis van de Stad? Dat moet toch bij uitstek functioneren als ‘ons’ huis van de Gouwenaars?

Wat blijkt?
In de hal van het stadhuis en ook in de draaideur van het Huis van de Stad hangt een pictogram “verboden voor honden”. Het College van B&W stelt dat dit moet worden gezien als een huisregel, die niet in een verordening of in regelgeving is vastgelegd. Deze huisregel wordt als volgt gehanteerd: hond buiten, tenzij deze voor het functioneren van de bezoeker noodzakelijk is.

En dan?
Het betekent in de praktijk dat degene die het gebouw beheert een eigen afweging moet maken. Dat heeft dus ook de beheerder van het stadhuis op de Markt moeten doen en dat respecteren wij vanuit CDA Gouda. Tegelijkertijd begrijpen wij ook de teleurstelling bij de persoon waar het om ging die toegang kreeg tot de Burgerhal.

Los van deze casus, denken wij dat het duidelijker moet. Want het is eigenlijk een nee, tenzij en afhankelijk van de situatie. Is dat voldoende? Dat vraag ik mij vanuit CDA Gouda af. Te meer omdat de goedkeuring van het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dinsdag in de Eerste Kamer aan de orde is.

Wat gebeurt er dan vanaf dinsdag?
Als de goedkeuring wordt gegeven – en daar ziet het gezien de stemverhoudingen in de Tweede Kamer wel naar uit – dan geldt voor heel Nederland dat in de uitvoering van het verdrag het nemen van doeltreffende aanpassingen aan de orde is. Daar hoort ook het verlenen van toegang van assistentiehonden bij. Alleen onder bepaalde specifieke voorwaarden kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld als de veiligheid of gezondheid in het geding is. Het voorbeeld wordt genoemd dat een assistentiehond wordt geweerd van een ziekenhuisafdeling, waar zieke patiënten worden behandeld.

Kortom: de strekking is een ‘ja, mits’.

Alles daarmee helder?
Dat helaas niet. Behoefte aan voorlichting op de vragen die er bestaan is nodig. Voor mij vanuit CDA Gouda reden om met collega’s in de raad de komende tijd mijn oor te luister te leggen bij de mensen die vaak op pad gaan met een assistentiehond en hiermee zo hun ervaringen hebben. Wat is voor hen belangrijk? Nadere duiding, een handreiking, voorlichting, of toch nadere afspraken ook in Gouda?

Dit jaar komt ook de uitwerking van het verdrag en de effecten daarvan in Gouda terug in de raad. We gaan er actief mee aan de slag. Wat vindt u en wat zijn uw ervaringen?

Bron de oorspronkelijke auteur  raadslid voor het CDA in de gemeente Gouda.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *